Báo Cáo Huấn Luyện An Toàn Nội Bộ, 25/Tháng 11 ~ 26/Tháng 11., 2/Nov., 11/ST-OVC

26/11/ 2016

BÁO CÁO HUẤN LUYỆN AN TOÀN NỘI BỘ

Số tham khảo: 02/Nov., 11/ST-OVC  

Ngày huấn luyện: 25 tháng 11 ~ 26 tháng 11, 2016

Nội dung: Các yêu cầu về pháp luật và an toàn; các mối nguy hiểm tại văn phòng,về điện, ngã cao, cháy nổ và các tại nạn ở công trường; nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa.

I. Hình ảnh buổi huấn luyện:

 
 

II. Kết quả huấn luyện:

STT Họ và Tên
Bộ phận Điểm Kết quả (*)
1  Bùi Liêm Sĩ
Kỹ sư Cơ điện
95/100 Đạt
2  Hồ Thị Thu Hiền
Trợ lý Bộ phận Xây dựng
98/100 Đạt
3
 Đỗ Minh Trí
Kỹ sư xây dựng 96/100 Đạt

 

 (*) Học viên phải đạt trên 70 điểm cho bài kiểm tra.

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân
Trang 1 / 2 1 2 »