Giới Thiệu

Từ bản vẽ chi tiết đến việc thi công là một quá trình xuyên suốt không thể tách rời, ảnh hưởng của sự chính xác từ các chi tiết trên bản vẽ luôn là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng, sự an toàn, độ bền vững của dự án. Vì vậy công ty Obayashi Việt Nam luôn tôn trọng triệt để bản vẽ thiết kế chủ đạo để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.