Tổng quan

Bản đồ án thiết kế, yếu tố then chốt quyết định chất lượng của dự án và mang lại sự tiện dụng cho người tiêu dùng được cân nhắc rất kỹ lưỡng trong quy trình thiết kế ở Công ty xây dựng. Chúng tôi, những người làm việc tại Công ty Obayashi ý thức được tầm quan trọng đó, cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Thiết kế & Xây dựng có chất lượng cùng với thiết kế thích hợp, chi phí hợp lý để bảo dưỡng và phù hợp với đặc thù kinh doanh của khách hàng. Đội ngũ thiết kế nội bộ của chúng tôi sẽ đưa ra sự kết hợp toàn diện về Thiết kế Kiến trúc, Thiết kế Kết cấu, Thiết kế Cơ Điện, và BIM.


THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


THIẾT KẾ KẾT CẤU


THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN