Giới Thiệu

Giới Thiệu

Tuổi thọ của các công trình không chỉ phụ thuộc vào quá trình xây dựng các công trình này mà còn phụ thuộc vào các cộng trình này được sử dụng và bảo dưỡng như thế nào. Đó chính là quá trình vận hành và bảo dưỡng của chúng.
 
Do đó, cho đến nay, dịch vụ bảo trì (hay dịch vụ hậu mãi) là một trong những hoạt động đáng chú ý của Công ty Obayashi Việt Nam (OVC) chúng tôi. Đặc biệt hơn nữa, dịch vụ bảo dưỡng của chúng tôi không chỉ cung cấp cho các công trình được xây dựng bởi OVC mà còn cung cấp cho các công trình khác. Với một chính sách hướng về khách hàng, chúng tôi chắc chắn rằng  chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn – các khách hàng hiện tại và tương lai – những dịch vụ tư vấn đầy đủ cũng như những dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đáng giá.

Công Việc Bảo Trì