Tên công ty

OBAYASHI VIỆT NAM

Thành lập

23 Tháng 6 năm 2006

Tổng giám đốc

Ông SHUJI HOSOE

Hội đồng thành viên

1. Ông SHUJI HOSOE - Chủ Tịch

2. Ông KUNIHIRO SATO - Thành Viên

3. Ông ĐOÀN VĂN SẮC - Thành Viên

4. Ông EIJI IWAKI - Thành Viên

5. Ông NGUYỄN NGỌC CHỦNG - Thành Viên

6. Ông NGUYỄN THANH CƯỜNG - Thành Viên

7. Ông SHINOBU YAMANAKA - Thành Viên

Hội đồng quản trị

1. Ông SHUJI HOSOE - Tổng Giám Đốc

2. Ông KUNIHIRO SATO - Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao

3. Ông ĐOÀN VĂN SẮC - Phó Tổng Giám Đốc

4. Ông EIJI IWAKI - Trưởng Chi nhánh Hà Nội

5. Ông NGUYỄN NGỌC CHỦNG - Giám đốc cấp cao Trụ sở Hồ Chí Minh

6. Ông NGUYỄN THANH CƯỜNG - Giám đốc cấp cao Chi nhánh Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động

  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng

  • Thiết kế và xây dựng

  • Thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Giám sát thi công và quản lý dự án trong quá trình thi công