Cơ Hội Việc Làm

Kỹ sư kết cấu

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Điện

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Full time - Trụ sở chính công ty tại Hồ Chí Minh