Báo Cáo Khảo Sát Môi Trường Lao Động

24/04/ 2015

Báo Cáo Khảo Sát Môi Trường Lao Động tại Công Ty OVC

Địa điểm : Văn phòng chính Hồ Chí Minh & Công trình nhà máy Sakata Inx

Ngày khảo sát: 24 tháng 04 năm 2015

Nội dung: Đo nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, mức độ ô nhiễm bụi, khí
I.    Hình ảnh buổi huấn luyện

   

Đo tại Văn phòng chính Hồ Chí Minh

Đo tại Văn phòng công trường Dự Án Sakata
   
Đo tại Công trường thi công của Dự Án Nhà máy Sakata Inx

II.    Giới thiệu:

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, công tác khảo sát môi trường lao động đã được tiến hành tại Văn phòng chính Hồ Chí Minh và Công trường thi công của Dự Án Nhà máy Sakata Inx.

Trong buổi khảo sát này, nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, mức độ ô nhiễm bụi và khí đã được tiến hành đo đạc nhằm mục đích bảo đảm rằng các nhân viên công ty OVC đã và đang làm việc trong các điều kiện tiêu chuẩn.    

Trân trọng

Quản lý An toàn

Nguyễn Đức Ân

Trang 1 / 2 1 2 »