Khởi Công Dự Án Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Otsuka Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Long Bình (Amata)

07/03/ 2018

Tin Tức năm 2018

Với mục tiêu sản xuất dịch truyền theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu, công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam đã đầu tư dự án xây dựng nhà máy chi nhánh tại khu công nghiệp Long Bình (AMATA). Công ty Obayashi Việt Nam vinh dự được hợp tác với công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam trong vai trò là nhà thầu chính thi công dự án này.

Buổi lễ khởi công cho dự án này đã diễn ra thành công vào ngày 7 tháng 3 năm 2018 với sự tham dự và chứng kiến của cả hai công ty. Để đáp lại sự tin tưởng của công ty cổ phần dược phẩm Otsuka Việt Nam, công ty Obayashi Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.